Al vanaf 2018 wordt door De Sprienke en Het Goese Lyceum, locatie Bergweg intensief samengewerkt in de vorm van symbiose onderwijs. Leerlingen van De Sprienke volgen een deel van het onderwijs, de praktijkvakken, binnen het voortgezet middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) op de locatie Bergweg van Het Goese Lyceum.

Samen met Het Goese Lyceum, locatie Bergweg wil De Sprienke het huidige symbiose onderwijs verder te ontwikkelen om op termijn, voor de leerlingen die dit aankunnen, over te kunnen gaan naar volledige inclusie van de leerlingen van De Sprienke, uitstroomprofiel vervolgonderwijs naar Het Goese Lyceum. We noemen de ontwikkeling naar inclusiever onderwijs: GO!klas ‘gespecialiseerde onderwijs klas’.

In juli 2021 is de aanvraag door het Ministerie van OC&W voor toekenning aan de Experimentenregeling goedgekeurd en in de herfstvakantie kregen we bericht dat we genomineerd zijn voor de Zeeuwse Onderwijsprijs. De winnaar van de Zeeuwse Onderwijsprijs doet automatisch mee aan de Nationale Onderwijsprijs. Op 17 november is de uitreiking en om een indruk te krijgen van de samenwerking kun je het filmpje van Marwan bekijken: https://www.youtube.com/watch?v=N5Wt2JYQdSs