Fusie tussen De Korre en Respont brengt 17 scholen samen

Het Zeeuws specialistisch onderwijs voor kinderen en jongeren met specifieke onderwijs- of ondersteuningsvragen op het gebied van leren en gedrag krijgt met de fusie van de stichtingen De Korre en Respont een belangrijke impuls. De bestuurlijke fusie zorgt voor één organisatie voor specialistisch onderwijs in Zeeland. De nieuwe organisatie is nóg beter in staat om passende arrangementen te bieden aan leerlingen van 4 tot 18 jaar.  

De fusie vloeit voort uit de koers en de visie die zowel De Korre als Respont beschreven in hun strategische meerjarenplannen. “De samenwerking is niet alleen voor ons als bestuurders een logische stap, ook leerkrachten en directeuren beseffen direct de meerwaarde”, zegt Theo Hut, voorzitter college van bestuur. “Tussen de scholen werd al veel samengewerkt. Nu we echt samen zijn kunnen we onze leerlingen op eenvoudigere wijze bredere mogelijkheden bieden.”    

Bestuurder Frank van Esch vult aan: ‘We werken in de samenwerkingsverbanden passend onderwijs al nauw samen om het specialistisch onderwijs zo goed mogelijk vorm en inhoud te geven door een dekkend onderwijsaanbod aan te bieden. Als één organisatie kunnen we nog beter inspelen op en voldoen aan de uiteenlopende onderwijsvragen vanuit de samenwerkingsverbanden. Dat komt ten goede aan de 2000 leerlingen, aan hun ouders/verzorgers, aan de ruim 700 medewerkers in onze organisaties en aan het Zeeuwse onderwijs en de regio”. 

Ozeo heeft 17 scholen: 4 scholen voor speciaal basisonderwijs, 3 praktijkscholen en 10 scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs verdeeld over de regio’s: Walcheren, Zeeuws-Vlaanderen en de Bevelanden/Tholen. Het nieuwe bestuurskantoor van Ozeo is gevestigd in Middelburg.