OdyZee is een REC-4 school voor Speciaal Onderwijs (SO) en Voortgezet speciaal Onderwijs (VSO) en biedt onderwijs op maat aan leerlingen met psychiatrische problemen. Leerlingen met autisme behoren tot onze primaire doelgroep. Het onderwijs wordt in een rustige en veilige leeromgeving aangeboden. In het SO werken we in groepen van 14 leerlingen, met een leerkracht én een onderwijsassistent. We werken zoveel mogelijk met methodes uit het regulier basisonderwijs. In het VSO werken we toe naar staatsexamens op vmbo en havoniveau. In de onderbouwgroepen werken de leerlingen met een vaste leerkracht. Vanaf leerjaar 3 worden er sectoren en profielen gekozen en krijgen leerlingen ook te maken met verschillende vakleerkrachten.   Daarnaast volgt elke leerling een arbeidstoeleidingstraject waarvan het lopen van een stage een belangrijk onderdeel uitmaakt.

Wij zoeken per direct een:

Gedragswetenschapper – OdyZee (0,4 – 0,8 fte)

 

Een gedragswetenschapper op OdyZee begeleidt leerkrachten, adviseert ouders, werkt met leerlingen en doet onderzoek. Daarnaast is de gedragswetenschapper verantwoordelijk voor het opstellen van en toezien op de uitvoering van het ontwikkelingsperspectiefplan. De gedragswetenschapper is lid van de commissie voor de begeleiding, deze komt wekelijks bij elkaar. Hij/zij is de schakel tussen onderwijs en zorg.

Wat vragen wij:

 • Academische opleiding gedragswetenschappen (orthopedagogiek of psychologie);
 • Basisaantekening diagnostiek;
 • Ervaring in het werken in een multidisciplinair team;
 • Ervaring in het begeleiden van leerlingen;
 • Ervaring in het adviseren van ouders, het onderwijsteam en het management;
 • Ook kandidaten die nog niet volledig voldoen aan bovenstaande vragen worden nadrukkelijk verzocht te solliciteren.

Wat bieden wij:

 • Plezierige werkomgeving met enthousiaste en gemotiveerde collega’s;
 • Begeleiding en coaching van nieuwe collega’s;
 • Werken in een team van gedragswetenschappers.
 • salaris van maximaal €5.087 per maand (salarisschaal 11 cao PO);
 • een tijdelijke aanstelling met uitzicht op een vast dienstverband (binnen Ozeo)
 • reiskostenvergoeding volgens kaders van het cao PO met daaraan toegevoegd een fiscale uitregeling;
 • een vakantietoeslag van 8%;
 • eindejaarsuitkering cao PO
 • pensioenopbouw via ABP;
 • volop scholingsmogelijkheden en trainingen op het gebied van duurzame inzetbaarheid georganiseerd door Qwestor Educatief, denk aan effectief mailbeheer, de-escalerend werken of inspiratiesessies.

Heb je belangstelling?

Voor vragen of meer informatie kun je terecht bij adjunct-directeur van OdyZee, Stephanie de Bruijn, tel. 06-38958075 of s.bruijn@ozeo.nl.

Je reactie met cv kan gemaild worden voor 5 september naar s.bruijn@ozeo.nl

Meer over Ozeo

OdyZee is onderdeel van Stichting Ozeo. Ozeo is een organisatie voor specialistisch onderwijs in Zeeland.. Bij Ozeo werken zo’n 700 medewerkers voor ongeveer 2000 leerlingen. Ozeo heeft zeventien scholen verdeeld over drie regio’s: Walcheren, Zeeuws-Vlaanderen en de Bevelanden/Tholen. Er zijn vier scholen voor speciaal basisonderwijs, tien scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en drie scholen voor praktijkonderwijs.