OdyZee is een REC-4 school voor Speciaal Onderwijs (SO) en Voortgezet speciaal Onderwijs (VSO) en biedt onderwijs op maat aan leerlingen met psychiatrische problemen. Leerlingen met autisme behoren tot onze primaire doelgroep. Het onderwijs wordt in een rustige en veilige leeromgeving aangeboden. In het SO werken we in groepen van 14 leerlingen, met een leerkracht én een onderwijsassistent. We werken zoveel mogelijk met methodes uit het regulier basisonderwijs. In het VSO werken we toe naar staatsexamens op vmbo en havo-niveau. In de onderbouwgroepen werken de leerlingen met een vaste leerkracht. Vanaf leerjaar 3 worden er sectoren en profielen gekozen en krijgen leerlingen ook te maken met verschillende vakleerkrachten. Daarnaast volgt elke leerling een arbeidstoeleidingstraject waarvan het lopen van een stage een belangrijk onderdeel uitmaakt.

Wij zoeken een:

Gedragswetenschapper – OdyZee (0,4 fte)

Een gedragswetenschapper op OdyZee begeleidt leerkrachten, adviseert ouders, werkt met leerlingen en doet onderzoek. Daarnaast is de gedragswetenschapper verantwoordelijk voor het opstellen van en toezien op de uitvoering van het ontwikkelingsperspectiefplan. De gedragswetenschapper is lid van de commissie voor de begeleiding, deze komt wekelijks bij elkaar. Hij/zij is de schakel tussen onderwijs en zorg.

Wat vragen wij:

• Academische opleiding gedragswetenschappen (orthopedagogiek of psychologie);
• Basisaantekening diagnostiek;
• Ervaring in het werken in een multidisciplinair team;
• Ervaring in het begeleiden van leerlingen;
• Ervaring in het adviseren van ouders, het onderwijsteam en het management;
• Ook kandidaten die nog niet volledig voldoen aan bovenstaande vragen worden nadrukkelijk verzocht te solliciteren.

Wat bieden wij:

• Plezierige werkomgeving;
• Enthousiaste en gemotiveerde collega’s;
• Persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden;
• Begeleiding en coaching van nieuwe collega’s.
• Werken in een team van gedragswetenschappers.

Arbeidsvoorwaarden

• Salaris conform de CAO PO;
• Aanstelling per 1 januari 2022 voor 1 jaar met uitzicht op een vast dienstverband.

Heb je belangstelling?
Voor vragen of meer informatie kun je terecht bij de directeur van OdyZee, Tonia de Groene, tel. 0113-267900 of t.groene@ozeo.nl.
Je reactie met cv kan gemaild worden voor 5 november naar t.groene@ozeo.nl

Meer over Ozeo

OdyZee is onderdeel van Stichting Ozeo.
Ozeo biedt onderwijs op maat aan leerlingen die voor korte of langere tijd zijn aangewezen op orthopedagogische en/of orthodidactische hulp in de provincie Zeeland.

Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern bekend gemaakt. Geschikte interne kandidaten hebben voorrang op externe kandidaten.