Gaat je affiniteit uit naar kinderen met een Ernstige Meervoudige Beperking? Vind je het mooi om juist voor hen kansen te creëren om tot leren te komen? Wij zijn op zoek!

Jij gelooft in de mogelijkheden van onze leerlingen. Beperkingen zijn voor jou een kans. En de liefde voor je leerlingen zijn jouw drijfveer. Onze leerlingen werken voor basisvaardigheden vaak wel tien keer harder dan een ander kind. Zij zijn onze kanjers! Werken bij Ozeo (voorheen Stichting de Korre) is afwisselend en daagt je uit om de diepte in te gaan. Als team werken we op basis van vertrouwen en betrokkenheid. Samen hebben we als doel: leerlingen begeleiden naar zelfredzaamheid en een zo zelfstandig mogelijk functioneren in de maatschappij.

Voor mytylschool de Sprienke (Goes) zoeken wij in de afdeling EMB naar:

Een leerkracht/zij-instromer in de functie van leerkracht EMB

 • Het gaat om een tijdelijke benoeming van 1,0 FTE met uitzicht op vast.
 • Bij voorkeur heb je een onderwijsbevoegdheid met Master Sen.
 • HBO geschoolde zorg medewerkers met ervaring met de doelgroep en bereidheid tot het behalen van een onderwijsbevoegdheid worden ook uitgenodigd mee te solliciteren op deze functie.

Wij zoeken iemand die:

 • in staat is om kennis over de doelgroep EMB te benutten, om de situatie en het gedrag te begrijpen en om de behoeften en de mogelijkheden van de leerling te achterhalen;
 • interdisciplinair kan werken om de hulpvraag van de leerling helder te krijgen door middel van het verzamelen van informatie, eigen ervaringen en die van anderen;
 • multidisciplinair kan samenwerken met de zorg en ondersteuning vanuit de revalidatie;
 • alert is op kleine signalen, verbaal en non-verbaal gedrag zoals lichaamstaal, gebaren, geluiden en bewegingen en je stemt hier het ondersteuningsaanbod op af;
 • de gedragsuitingen van de leerling opmerkt, (her)kent en het eigen handelen (zowel inhoud, tempo en wijze waarop) hierop afstemt;
 • in staat is een netwerk op te bouwen en/of te onderhouden voor de leerling en intermediair is bij contacten, met name met ouder(s)/verzorger(s);
 • diverse vormen van communicatie kan inzetten in het contact met de leerling;
 • goede kennis heeft van de verschillende aspecten van klassenmanagement die voor dit onderwijs relevant zijn; samenwerking met assistenten, zorg en pgb;
 • in staat is op zijn eigen functioneren (fysiek, emotioneel, cognitief) te reflecteren en zo nodig af te stemmen of bij te stellen.

Wij bieden jou…

 • salaris tussen de € 2.758 en € 4.434 per maand (L11, cao Primair Onderwijs);
 • tijdelijke arbeidsovereenkomst, mogelijkheden voor de toekomst op vast zijn bespreekbaar;
 • vrij tijdens de schoolvakanties;
 • reiskostenvergoeding en fiscale uitruilregeling reiskosten;
 • tunnelkostenvergoeding;
 • vakantietoeslag (8%) en eindejaarsuitkering (6,3%);
 • pensioensopbouw via ABP;
 • scholingsmogelijkheden;
 • boeiende, uitdagende en vooral leuke leerlingen én een geweldig team!

Wil je meer weten?

Neem dan contact op met: Angelique Schipper: teamleider afdeling EMB
Tel: 0113-229150

Heb jij een warm hart voor onze leerlingen? Solliciteer dan nu!

Mail je CV maar nog liever een enthousiaste brief of filmpje van je zelf naar ons. Maak daarmee
duidelijk wie je bent en wat jouw drijfveren zijn om bij ons deze mooie functie te vervullen.
Wij zien je sollicitatie graag tegemoet.

Wil je graag op de Sprienke werken dan mail je naar:
Reina Pijpelink (managementassistente)
E-Mail: r.pijpelink@desprienke.nl