Gaat je affiniteit uit naar kinderen met een Ernstige Meervoudige Beperking? Vind je het mooi om juist voor hen kansen te creëren om tot leren te komen? Wij zijn op zoek!

Jij gelooft in de mogelijkheden van onze leerlingen. Beperkingen zijn voor jou een kans. En de liefde voor je leerlingen zijn jouw drijfveer. Onze leerlingen werken voor basisvaardigheden vaak wel tien keer harder dan een ander kind. Zij zijn onze kanjers! Werken bij Stichting de Korre is afwisselend en daagt je uit om de diepte in te gaan. Als team werken we op basis van vertrouwen en betrokkenheid. Samen hebben we als doel: leerlingen begeleiden naar zelfredzaamheid en een zo zelfstandig mogelijk functioneren in de maatschappij.

Voor de Sprienke zoeken wij in de afdeling EMB naar:

Een leerkracht/zij-instromer in de functie van leerkracht EMB

 • Het gaat om een tijdelijke benoeming van 1.0 FTE met uitzicht op vast.
 • Bij voorkeur heb je een onderwijsbevoegdheid met Master Sen
 • HBO geschoolde zorg medewerkers met ervaring met de doelgroep en bereidheid tot het behalen van een onderwijsbevoegdheid worden ook uitgenodigd mee te solliciteren op deze functie.

Wij zoeken iemand die:

 • in staat is om kennis over de doelgroep EMB te benutten om de situatie en het gedrag te begrijpen om de behoeften en de mogelijkheden van de leerling te achterhalen.
 • interdisciplinair kan werken om de hulpvraag van de leerling helder te krijgen, d.m.v. het verzamelen van informatie, eigen ervaringen en die van anderen.
 • Kan multidisciplinair samenwerken met de zorg en ondersteuning van vanuit de revalidatie.
 • is alert op kleine signalen, verbaal en non-verbaal gedrag zoals lichaamstaal, gebaren geluiden, bewegingen stemt hier het ondersteuningsaanbod op af.
 • kan de gedragsuitingen van de leerling opmerken, (her)kennen en het eigen handelen (zowel inhoud, tempo en wijze waarop) afstemmen hierop.
 • in staat is een netwerk op te bouwen en/of te onderhouden voor de leerling en is intermediair bij contacten; met name met ouder(s)/verzorger(s).
 • diverse vormen van communicatie kan inzetten in het contact met de leerling.
 • goede kennis heeft van de verschillende aspecten van klassenmanagement, die voor dit onderwijs relevant zijn; samenwerking met assistenten, zorg en pgb.
 • in staat is op zijn eigen functioneren (fysiek, emotioneel, cognitief) te reflecteren en zo nodig af te stemmen of bij te stellen.

Wij bieden jou…

 • salaris van maximaal € 4534- per maand bij 1,0 fte (salarisschaal L11 cao PO);
 • tijdelijke arbeidsovereenkomst, met uitzicht op vast;
 • vrij tijdens de schoolvakanties;
 • reiskostenvergoeding en fiscale uitruilregeling reiskosten;
 • tunnelkostenvergoeding;
 • vakantietoeslag en eindejaarsuitkering (conform CAO PO);
 • pensioensopbouw via ABP;
 • scholingsmogelijkheden;
 • boeiende, uitdagende en vooral leuke leerlingen én een geweldig team!

De actuele verhoging m.b.t. salaris en eindejaarsuitkering i.v.m. wijziging CAO PO is nog niet opgenomen.

 Geïnteresseerd?

Wil je ook bij ons werken? Reageer dan naar Reina Pijpelink, managementassistente, r.pijpelink@ozeo.nl en wij nemen contact met je op. Bij vragen kun je contact opnemen met Angelique Schipper, teamleider afdeling EMB: angelique.schipper@ozeo.nl. De uiterlijke sollicitatiedatum is vrijdag 3 juni 2022. De sollicitatiegesprekken staan gepland in de week van 13 juni, week 24.

Meer over Ozeo

De Sprienke is onderdeel van Stichting Ozeo. Ozeo is een organisatie voor specialistisch onderwijs in Zeeland.. Bij Ozeo werken zo’n 700 medewerkers voor ongeveer 2000 leerlingen. Ozeo heeft zeventien scholen verdeeld over drie regio’s: Walcheren, Zeeuws-Vlaanderen en de Bevelanden/Tholen. Er zijn vier scholen voor speciaal basisonderwijs, tien scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs