Ozeo heeft deze website zorgvuldig ontwikkeld en de daarop aanwezige content nauwkeurig samengesteld. Wij streven ernaar om op deze website actuele en correcte informatie te verschaffen. Maar er bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie onvolledig of onjuist is. Ozeo is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze informatie. Ook is Ozeo niet verantwoordelijk voor de andere informatiebronnen waar wij op deze website naar verwijzen.

Copyright

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website komen uitsluitend toe aan Ozeo of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt zonder de schriftelijke toestemming van Ozeo.

Toestemmingsaanvragen

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie kan je richten aan:

Ozeo
Kleverskerkseweg 49
4338 PB Middelburg

Telefoon:          0118 – 74 50 11
E-mail:              info@ozeo.nl