Opleiding en Ontwikkeling

Ozeo hecht een groot belang aan duurzaam inzetbare medewerkers. Ozeo wil haar kennis en expertise ook inzetten ten bate van de duurzame inzetbaarheid van hen die werken in onderwijs, (jeugd)zorg en kinderopvang in Zeeland. Qwestor Educatief is onderdeel van de Unit Opleiding en Ontwikkeling. Onder deze unit vallen alle activiteiten binnen Ozeo die zijn gericht op expertiseontwikkeling en duurzame ontwikkeling van de medewerkers van Ozeo en van mensen die werkzaam zijn in onderwijs, opvang en zorg buiten Ozeo. 

Qwestor Educatief 

Bij Qwestor Educatief staat de ontwikkeling van de professional centraal.. Wij bieden een zeer breed aanbod van diverse scholingen voor docenten, leerkrachten, onderwijsassistenten, intern begeleiders en alle andere professionals die werken met de kinderen en jongeren uit onze doelgroep. Dit doen wij onder andere vanuit de expertise van de scholen van Ozeo. Doordat onze trainers nog dagelijks verbonden zijn aan de praktijk zijn onze trainingen praktisch, toegankelijk en werken wij zo veel mogelijk op maat.

Het ABCircuit was ontzettend leerzaam en een echte eyeopener. Iedereen die werkt met leerlingen met autisme zou deze training moeten volgen! Marieke- docent vo

Expertiseontwikkeling op maat

Wij denken graag mee over de expertiseontwikkeling van jouw school of team. We bieden trainingen, workshops, studiedagen, intervisiebijeenkomsten en ouderavonden op maat. Een aantal voorbeelden:

  • Positief pedagogisch klimaat
  • Effectieve feedback
  • Positief bekrachtigen van leerlingen en studenten
  • Executieve functies in het primair onderwijs (po), voortgezet onderwijs (vo) en mbo
  • Leerlinggedrag
  • Leerkracht- of docentgedrag

 

3 pijlers van duurzame inzetbaarheid

Een professional die zichzelf duurzaam kan inzetten is blijvend expert in zijn vak, is energiek en wendbaar. De professional ontwikkelt op het gebied van kennis en vaardigheden, professionele identiteit en vitaliteit. In onze visie wordt duurzame inzetbaarheid gedragen door drie pijlers:

  • Vakmanschap (beschikken over de noodzakelijke vak- en algemene competenties)
  • Professionele identiteit (wat voor vakman/-vrouw ben je/wil je zijn, wat/hoe draag je bij, etc)
  • Vitaliteit

Er zijn trainingen op basis van deze 3 pijlers opgenomen in ons aanbod. Trainingen die bijdragen, ook aan het gevoel van welbevinden tijdens en naast het werk, bijdragen aan vitaliteit en het verhogen van je veerkracht. Al deze trainingen zijn van harte aanbevolen.

Meer weten?

Kijk voor alle informatie op de website van Qwestor Educatief.