Taken raad van toezicht

De raad van toezicht ziet toe op de algemene gang van zaken binnen Ozeo en is klankbord voor het college van bestuur. Ook is de raad van toezicht werkgever voor de bestuurders. In onze statuten en in het reglement raad van toezicht zijn de taken en bevoegdheden van de raad van toezicht vastgelegd.

Samenstelling raad van toezicht

De raad van toezicht wordt gevormd door:

  • Albert de Vries, voorzitter
  • Wilma Antes, vicevoorzitter
  • Hans van Stel
  • Henk Noteboom
  • Nel Verhoeven
  • Wim Oving