Speciaal basisonderwijs

Soms kan een reguliere basisschool een kind met een specifieke onderwijsvraag op het gebied van leren en/of gedrag niet helpen. Het kind kan dan terecht op een van onze scholen voor speciaal basisonderwijs.

Kenmerken speciaal basisonderwijs

Onze scholen in het speciaal basisonderwijs hebben dezelfde kerndoelen als reguliere basisscholen. Alleen krijgen onze leerlingen in het speciaal basisonderwijs meer tijd om deze doelen te halen. Onze groepen zijn kleiner en er zijn meer professionals om de kinderen te helpen met leren. Na het speciaal basisonderwijs gaan de meeste leerlingen naar het voortgezet speciaal onderwijs, het praktijkonderwijs of het vmbo.

Het is fijn en van groot belang dat er veel kennis en ervaring gebundeld wordt, zodat de leerlingen de aandacht en hulp krijgen die ze nodig hebben. Daniële Bergmans, ouder en GMR-lid

Speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

Soms heeft een leerling extra ondersteuning nodig. En kan de reguliere basisschool of school voor speciaal basisonderwijs die niet bieden. Een leerling kan dan naar het speciaal onderwijs. Bij de overgang naar het voortgezet onderwijs kijken onze school en de ouders/verzorgers of de leerling misschien naar een reguliere middelbare school kan. Onze leerlingen in het speciaal onderwijs gaan als ze twaalf jaar zijn meestal naar het voortgezet speciaal onderwijs.

Doelgroep (voortgezet) speciaal onderwijs

Ozeo heeft scholen voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen die een specifieke hulpvraag hebben op het gebied van leren en/of gedrag. Ook geven we in deze scholen onderwijs aan leerlingen die langdurig ziek zijn, (tijdelijk) therapie volgen of een motorische beperking hebben. In de wet gaat het om speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs in de clusters 3 en 4.

Kerndoelen speciaal onderwijs

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft kerndoelen voor het speciaal onderwijs opgesteld. In de kerndoelen voor het speciaal onderwijs en in de kerndoelen voor zeer moeilijk lerende leerlingen en meervoudig gehandicapte leerlingen (cluster 3), staat wat een kind aan het eind van de opleiding op 12-jarige leeftijd moet weten en kunnen. Onze scholen mogen zelf bepalen hoe ze de doelen halen.

Kerndoelen voortgezet speciaal onderwijs

De kerndoelen in het voortgezet speciaal onderwijs gaan uit van drie uitstroomprofielen: vervolgonderwijs, arbeidsmarkt en dagbesteding. De kerndoelen richten zich op hoe jongeren functioneren op het gebied van leren, werken, burgerschap, wonen en vrije tijd.

Praktijkonderwijs

Praktijkonderwijs is voortgezet onderwijs voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben en waarschijnlijk geen vmbo-diploma kunnen halen. Op onze scholen voor praktijkonderwijs bereiden we onze leerlingen zo goed mogelijk voor op de maatschappij. Na de praktijkschool gaat een groot deel van onze leerlingen aan het werk, bijvoorbeeld in beschermde arbeid of dagbesteding. Soms stromen onze leerlingen door naar het mbo.

Individueel ontwikkelplan

Alle leerlingen volgen een eigen ontwikkelplan. Leren, werken, redzaamheid, burgerschap en vrije tijd zijn daarbij belangrijke aspecten. Meestal duurt de opleiding vijf jaar.

Het praktijkonderwijs kent specifieke toelatingscriteria.