Het college van bestuur is eindverantwoordelijk voor alles dat binnen Ozeo plaatsvindt. In onze statuten en in het bestuursreglement zijn de taken en bevoegdheden van het college van bestuur vastgelegd.

Samenstelling college van bestuur

Het college van bestuur van Ozeo wordt gevormd door:

  • Frank van Esch, voorzitter
  • Evelien Danneels, lid

De leden zijn benoemd door de raad van toezicht.

Code Goed Bestuur

Goed onderwijs vraagt om goed bestuur. Ozeo werkt volgens de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs.