Kwaliteit is voor Ozeo erg belangrijk. Tevreden leerlingen, ouders/verzorgers, medewerkers en samenwerkingspartners: dát telt voor ons!

Klacht melden

Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent. Heb je een klacht? Bespreek de situatie dan eerst met de persoon waarover de klacht gaat. Doe je dat liever niet? Dan kan je altijd terecht bij de directie van de school. Ook als je een klacht hebt op schoolniveau of als je vindt dat je klacht door de betreffende medewerker onvoldoende is opgepakt. Natuurlijk kun je ook contact opnemen met het bestuur van Ozeo via telefoonnummer 0118 – 74 50 11 of via bestuurssecretariaat@ozeo.nl. Samen zoeken we dan naar een goede oplossing.

Klachtenregeling

Kom je er samen niet uit? Dan kan je gebruikmaken van onze formele klachtenregeling. Ook kun je de regeling op al onze scholen inzien.

Contactpersonen per school

Wil je meer informatie over de klachtenregeling of advies over bij wie je het beste met jouw klacht terechtkunt? Neem dan contact op met een van onze contactpersonen. Iedere school heeft een eigen contactpersoon, die je graag verder helpt. Eventueel kan je ook contact opnemen met een contactpersoon van een andere school.

Vertrouwenspersonen

Ozeo heeft twee onafhankelijke vertrouwenspersonen. Onze contactpersonen kunnen je doorverwijzen naar de vertrouwenspersonen. Uiteraard kan je ze ook zelf benaderen. Onze vertrouwenspersonen begeleiden je bij het eventueel indienen van een officiële klacht, maar dienen ook als klankbord, geven advies of bemiddelen.

Klachtencommissie

Ozeo is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC). De LKC werkt met de volgende routes:

 • Route 1: Interne klachtbehandeling
  Denkt de LKC dat een klacht snel op school- of bestuursniveau kan worden opgelost? Dan wordt in overleg met de klager en het schoolbestuur de klacht doorgestuurd naar het schoolbestuur. Hebben de betrokkenen dat al geprobeerd? Of denken zij dat interne klachtbehandeling niet de oplossing is? Dan wordt gekozen voor mediation of de formele klachtenprocedure.
 • Route 2: Mediation
  Is interne klachtbehandeling geen optie of leidt het niet tot een oplossing? Dan worden de mogelijkheden van mediation en de formele klachtenprocedure in het telefoongesprek met de secretaris-mediator verkend. Is de voorkeur van beide partijen om onder begeleiding van een externe zelf tot een oplossing te komen? Dan vindt er mediation plaats.
 • Route 3: Formele klachtenprocedure
  Wordt besloten de klacht via de formele procedure af te handelen? Dan onderzoekt de LKC de klacht en beoordeelt na een hoorzitting of deze gegrond is. De LKC brengt advies uit aan het schoolbestuur en kan aan haar advies aanbevelingen verbinden. Het schoolbestuur neemt de uiteindelijke beslissing over de afhandeling van de klacht en het opvolgen van de aanbevelingen.

Contactgegevens LKC

LKC Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD Utrecht

Telefoon:       030 – 280 95 90
E-mail:           info@onderwijsgeschillen.nl
Website:        www.onderwijsgeschillen.nl

Vertrouwensinspecteur Inspectie van het Onderwijs

Voor een aantal zaken kunnen leerlingen, ouders/verzorgers, leerkrachten, directies en besturen terecht bij de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs. De vertrouwensinspecteur behandelt de klacht niet zelf, maar adviseert en informeert. Zo nodig begeleidt de vertrouwensinspecteur ook in het traject naar het indienen van een formele klacht of het doen van aangifte.

Je kan de vertrouwensinspecteur raadplegen wanneer zich in of rond de school (ernstige) problemen voordoen op het gebied van:

 • Seksuele intimidatie en seksueel misbruik
 • Lichamelijk geweld
 • Pesterijen
 • Discriminatie en radicalisering

Contactgegevens vertrouwensinspecteur

De vertrouwensinspecteur is op werkdagen tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer 0900 – 111 3 111.