Wij zijn Ozeo

Wij zijn Ozeo: een organisatie voor specialistisch onderwijs in Zeeland. Wij zijn er voor alle kinderen en jongeren uit Zeeland en omgeving met specifieke onderwijs- of ondersteuningsvragen. Door bij te dragen aan de ontwikkeling van deze kinderen en jongeren vergroten wij hun kansen op een positief toekomstperspectief. Zodoende werken we mee aan een samenleving waarin iedereen kan participeren. Dit doen wij niet alleen. Samen met onze partners werken we aan passend onderwijs. Met hen realiseren we een dekkend onderwijs- en ondersteuningsaanbod in Zeeland waarbij we werken aan zo inclusief mogelijk onderwijs. In deze samenwerking zijn wij de specialist op het gebied van leren en gedrag. Onze expertise is vanzelfsprekend beschikbaar voor leerlingen en medewerkers van andere scholen in Zeeland.

Leren (voor het) leven

Wij streven naar gelukkige leerlingen, die optimaal zelfredzaam en zelfbewust zijn. De mogelijkheden van onze leerlingen staan voorop. Leerlingen hun talenten laten ontdekken en ze helpen deze te ontwikkelen, daar gaat het om! Bij ons staat niet alleen het leren van schoolse vaardigheden centraal, maar vooral ook het “leren (voor het) leven”. We doen er alles aan om voor iedere leerling een passende plek te vinden in het vervolgonderwijs, in werk of in dagbesteding. En in de samenleving! In dit alles trekken wij graag samen op met de ouders/verzorgers en met de maatschappelijke partners in ons netwerk. Wij zien hen als educatieve partners.

In VSO Atalant zitten het Asteria College en de Klimopschool onder één dak. Zo valt er geen enkele leerling tussen wal en schip! Ilja de Bree, adjunct-directeur Asteria College (Atalant)
Ozeo zij-instroom

Vakmanschap en expertise

Vakmanschap en expertise van onze medewerkers vormen onze kracht. Ozeo zorgt goed voor haar medewerkers. We hebben volop aandacht voor hun ontwikkeling en hun welbevinden. We stimuleren onze professionals continu, luisteren goed naar hen en bieden ze veel vrijheid. Dat doen we omdat we vertrouwen hebben in de goede bedoelingen, in het vakmanschap en de betrokkenheid van iedereen.

Eén organisatie voor specialistisch onderwijs in Zeeland

Bij Ozeo werken zo’n 700 medewerkers voor ongeveer 2000 leerlingen. Ozeo is op 1 augustus 2021 ontstaan door het samengaan van twee stichtingen voor specialistisch onderwijs in Zeeland: Stichting Respont en Stichting De Korre. Als Ozeo kunnen we nog meer betekenen voor kinderen en jongeren met een specifieke onderwijsvraag in onze scholen en daarbuiten! Ozeo heeft zeventien scholen verdeeld over drie regio’s: Walcheren, Zeeuws-Vlaanderen en de Bevelanden/Tholen. We hebben vier scholen voor speciaal basisonderwijs, tien scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en drie scholen voor praktijkonderwijs.

Identiteit

Onze scholen zijn scholen voor algemeen bijzonder onderwijs. We gaan uit van de gelijkwaardigheid van levensbeschouwelijke en maatschappelijke overtuigingen en stromingen.

Iedereen is welkom

Onze scholen zijn algemeen toegankelijk. Dit betekent dat onze scholen openstaan voor iedereen. We gaan respectvol met elkaar om. Ons uitgangspunt is dat elk mens, en dus ook elke leerling, uniek is.