Speciaal in onderwijs

Ozeo biedt drie onderwijssoorten voor kinderen en jongeren in Zeeland met een specifieke onderwijsvraag. Wij bieden:

  • Speciaal basisonderwijs (sbo) 
  • Speciaal onderwijs (so) en voortgezet speciaal onderwijs (vso) 
  • Praktijkonderwijs (pro) 

Om als kind toegelaten en geplaatst te worden op een van onze scholen is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Dit is een bewijs dat het kind recht geeft op een plek in het specialistisch onderwijs.

Onze scholen