Toelaatbaarheidsverklaring

Voor het toelaten en plaatsen van een kind op een van onze scholen voor specialistisch onderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Dit is een bewijs dat het kind recht geeft op een plek in het specialistisch onderwijs. De school waar de ouders/verzorgers het kind hebben aangemeld is verantwoordelijk voor deze aanvraag. De toelaatbaarheidsverklaring wordt afgegeven door het samenwerkingsverband dat hoort bij de woonplaats van het kind.

Toelatingsprocedure

Het samenwerkingsverband beslist of en hoe lang een kind toelaatbaar is tot het speciaal basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs of praktijkonderwijs. Daarbij kijkt het samenwerkingsverband naar de onderwijsbehoeften van het kind en naar de school. Het samenwerkingsverband vraagt ook om onafhankelijk advies van deskundigen. Beoordeelt het samenwerkingsverband dat het kind het beste op zijn of haar plek is in het speciaal basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs of praktijkonderwijs? Dan geeft ze een toelaatbaarheidsverklaring af. De ouders/verzorgers krijgen altijd een afschrift van dit advies. Met de ontvangen toelaatbaarheidsverklaring kan het kind naar het speciaal basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs of praktijkonderwijs.

Ozeo Onderwijssoorten

Toelatingscriteria praktijkonderwijs

Het praktijkonderwijs kent de volgende specifieke toelatingscriteria:

  1. Het IQ van de praktijkschoolleerling ligt tussen 55 en 80
  2. De leerling heeft een leerachterstand van drie jaar of meer op twee van de volgende domeinen: inzichtelijk rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen, spellen. Eén van deze domeinen moet inzichtelijk rekenen of begrijpend lezen zijn.

In gesprek met school

Bent u ouder/verzorger en denkt u dat uw kind beter thuis is op een van onze Ozeo-scholen? Ga dan in gesprek met de school van uw kind en vraag de school om contact op te nemen met het samenwerkingsverband dat hoort bij jullie gemeente. De school informeert u over de procedure die het samenwerkingsverband volgt.

Samenwerkingsverbanden

Ozeo werkt samen met de volgende samenwerkingsverbanden:

Samenwerkingsverbanden primair onderwijs:

Uitzondering voor kinderen vanuit de zorg

Kinderen die vanuit de zorg geplaatst worden in een residentiële instelling hebben geen toelaatbaarheidsverklaring nodig. Zij mogen direct onderwijs volgen op de speciale school van de zorginstelling waar Ozeo een samenwerkingsovereenkomst mee heeft. Dit is om te voorkomen dat leerlingen (lang) moeten wachten op een verklaring van het samenwerkingsverband voordat zij onderwijs kunnen gaan volgen.

Ozeo heeft op drie scholen een samenwerkingsovereenkomst met een zorginstelling:

  1. OdyZee in Kloetinge (samenwerking met Emergis)
  2. SO De Geluksvogel in Tholen (samenwerking met Juvent)
  3. De Argo in Goes (samenwerking met Juvent). Het samenwerkingsverband heeft besloten om voor De Argo Goes wél een toelaatbaarheidsverklaring af te geven.
Ozeo